LCD

LCD (Liquid Crystal Display – дисплей с течни кристали) представлява цифрова мониторна технология, която показва изображения на плоска повърхност като пропуска светлина през течни кристали и цветови филтри (направена е от различен брой монохромни пиксели, наредени пред съответния светлинен източник или отразител). Често се употребява при електронни уреди, захранвани на батерии, защото използва много малко количество електроенергия.