Supertwisted nematic дисплеи

Supertwisted nematic дисплеи са били открити в началото на 80те години, като те са увеличили ъгъла на изкривяване до 180 -270° (240° са най-често използвани) което позволява използването на много по голям брой пиксели на ред , впоследствие и уголемяването на цялото пзображениекоето може да бъде показвано.Тези STN дисплеи постигат това изкривяване с помощта на подобна конфигурация както TN дисплеите но с допълнителна оптично-активна добавка, поставена в течния кристал. Дисплея работи чрез адресиране чрез пасивна матрица, чиито пиксели са разположени в колони и редове.Напрежение подаднео на точно определен ред и колона активира пиксел намиращ се на мястото на пресичане на реда с колоната.Supertwist технологията е причина за по-голямата относителна промяна в оптическо отношение при припоженото напрежение, сравнено с 90° Twisted клетки. Цветните STN дисплеи са произвеждани за компютърни дисплеи но са заменени от от по модерните тънкослоести транзисторни дисплеи които имат по добър ъгъл на виждане , по-добри цветове и бързо опресняване.Монохромните STN дисплеи все още се използват широко в мобилните телефони и други устройства при които не е необходимо използването на цвят.