Дисплей с течни кристали

Течно-кристалният дисплей е електронен индикатор който работи от прилагане на променливо електрическо напрежение на слой на течен кристал, което поражда промяна на оптическите му качества. Течно-кристалните дисплеи обикновено се използват в преносими електронни игри, както и за цифрови камери, в системите за видео прожектиране , за електронни билборди, както и за монитори за компютри, и в плоските телевизори.

Течните кристали са материали със структура която е междинна между тази на течности и кристални твърди вещества. Като в течностите, молекулите на течените кристали могат да изтекат преминали от един в друг. Като при твърдите кристали, обаче, те се подреждат в определени модели. Както и твърдите кристали, течните кристали показат полиморфизъм; например, те могат да преминат в различни структурни модели, всеки с уникални свойства. В Течнокристалите дисплеи се използват nematic или smectic течни кристали . Оптическите свойства на течни кристали зависят от лъчите светлина преминаващи през слоя на материала. Електрическото поле (предизвикано от малко електрическо напрежение) може да промени ориентацията на молекули в слой на течен кристал и така въздейства на неговите оптически свойства. Този процес е характеризиран като електро-оптически ефект, и това формира основата на Течно-кристалните дисплеи. При nematic LCD, промяната в оптическите свойства е резултат от ориентирането на молекулите на течния кристал покрай или перпендикулярно на приложеното електрическо поле, като предпочитаната посока,е тази която е определена от детайлите от химическата структура на молекулата. Течните кристали които се ориентират паралелно или перпендикулярно на приложеното електрическо поле са избрани за да вършат точно определени дейности . Малките електрически напрежения необходими за оринтиране на молекулите на течния кристал са били ключова черта в търговския успех на LCD. При другите технологии за производство на дисплеите рядко има толкова ниска консумация на енергия.